Issue with HTML to Wordpress via Custom API

Hi there,

It took my quiet a while to figure out my problem.

I am sending HTML to Wordpress for the content of my posts in an ACF Field names post_content. Therefore I used the following string.

Please see below code

"post_content":"<hr style=\"clear: both; user-select: none; break-after: page;\"><p style=\"margin-bottom: 10px !important\"><b>Aanvraagnummer:</b> {{step_9[0]['values']['AE']}}<br><b>Organisatie:</b> {{step_9[0]['values']['AH']}}<br><b>Locatie:</b> {{step_9[0]['values']['C']}}<br><b>Uren per week: </b>{{step_9[0]['values']['N']}} <br><b>Tarief:</b> {{step_9[0]['values']['K']}}<br><b>Regio:</b> {{step_9[0]['values']['V']}}<br><b>Startdatum:</b> {{step_9[0]['values']['S']}}<br><b>Optie tot verlenging: </b>{{step_9[0]['values']['M']}} <br><b>Sluitingsdatum:</b> {{step_9[0]['values']['Q']}} {{step_9[0]['values']['R']}}</p> <b>LET OP! Deze opdracht is gesloten</p> <hr></b>Deel deze opdracht</b> </br> <head><meta name=\"viewport\" content=\"width=device-width, initial-scale=1\"><link rel=\"stylesheet\" href=\"https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/font-awesome/4.7.0/css/font-awesome.min.css\"><style>.fa { padding: 10px; font-size: 15px; width: 50px; text-align: center; text-decoration: none; margin: 5px 2px; }.fa:hover { opacity: 0.7; }.fa-facebook { background: #3B5998; color: white; }.fa-twitter { background: #55ACEE; color: white; }.fa-whatsapp { background: #25d366; color: white; }.fa-envelope { background: #808080; color: white; }.fa-linkedin { background: #007bb5; color: white; }.fa-instagram { background: #125688; color: white; }</style></head><body><a href=\"https://www.facebook.com/sharer.php?u=https://depubliekepartner.nl/{{step_10['body']['slug']}}\" class=\"fa fa-facebook\" aria-label=\"Deel via Facebook\"></a><a href=\"https://api.whatsapp.com/send?text=https://depubliekepartner.nl/{{step_10['body']['slug']}}\" class=\"fa fa-whatsapp\" aria-label=\"Deel via WhatsApp\"></a><a href=\"mailto:?subject={{step_10['body']['title']['rendered']}}&body=Bekijk deze opdracht: https://depubliekepartner.nl/{{step_10['body']['slug']}}\" class=\"fa fa-envelope\" aria-label=\"Deel via mail\"></a><a href=\"https://twitter.com/share?url=https://depubliekepartner.nl/{{step_10['body']['slug']}}&text={{step_10['body']['title']['rendered']}}&via=publiekepartner&hashtags=zzpopdrachten\" class=\"fa fa-twitter\" aria-label=\"Deel via Twitter\"></a><a href=\"https://www.linkedin.com/shareArticle?url=https://depubliekepartner.nl/{{step_10['body']['slug']}}&title={{step_10['body']['title']['rendered']}}\" class=\"fa fa-linkedin\" aria-label=\"Deel via Linkedin\"></body>&nbsp;&nbsp;</a></p><hr>{{step_9[0]['values']['W']}}<br/><hr><br/><b>Bron: </b>{{step_9[0]['values']['O']}}"

Processing of this used to work fine! I am using output data from previous pieces.

So today it happend that Wordpress was not accepting this string anymore. I broke down the string and noticed that eveyrthing worked fine! except for one item.

Which is:

{{step_9[0][‘values’][‘W’]}} (it’s almost at the end of the string)

All the other mapped fields are just a single line of content like: “Organisation”, Location, source, url etc…

But the {{step_9[0][‘values’][‘W’]}} is not a single line of content, this holds the body of my post:

"<div>
 <p>
 <strong>
  Organisatie
  <br/>
 </strong>
 Iedereen die bij de gemeente werkt, bouwt direct of indirect en uit volle overtuiging mee aan Zoetermeer. Door heldere keuzes te maken, verbindingen te leggen en uit te gaan van ieders eigen kracht zien we de stad mooier en beter worden. We zijn trots op het resultaat van vandaag en bouwen aan de resultaten van morgen.
 </p>
 <p>
 Samen, open, flexibel en lerend creëren we oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken. Groot en klein, voor de stad en de mensen, voor nu en de toekomst We zien mogelijkheden, benutten kansen en maken ruimte voor ideeën en initiatief.
 <em>
  Met hart voor de stad samen bouwen aan het Zoetermeer van vandaag én morgen.
 </em>
 Dat is de misse waar wij voor gaan!
 </p>
 <p>
 <strong>
  Opdracht
  <br/>
 </strong>
 Ben jij een zeer ervaren projectmanager die projecten graag van visie naar realisatie brengt en tegelijkertijd kennis deelt met collega's? Werk je graag aan projecten op gebied van stedelijke ontwikkeling en maatschappelijk vastgoed, bij een gemeente met grote ambities? Lees dan verder en reageer.
 <br/>
 <br/>
 Als senior projectmanager ruimtelijke projecten leid je verschillende projecten die variëren in grootte en complexiteit. Als vertegenwoordiger van de gemeente naar externe stakeholders ben je je daarbij bewust van maatschappelijke ontwikkelingen, de veranderende rol van de lokale overheid en de verwachtingen van inwoners, ondernemers en instellingen. Aangestuurd door een manager die je vrijheid en vertrouwen geeft, bouw je samen met je collega’s mee aan de verdere ontwikkeling van Zoetermeer. Je hebt daarbij oog voor het bewaken van de integraliteit van de projecten en programma’s, zowel binnen de programma’s zelf, als binnen de gemeente als geheel. Zoetermeer is groot genoeg om jouw ambities te kunnen waarmaken, maar klein genoeg om het veld te overzien.
 <br/>
 <br/>
 Dankzij jouw uitstekende sociale vaardigheden en open houding kun je goed netwerken met uiteenlopende partijen. Denk aan inwoners, bestuurders, collega's, ondernemers en instellingen. Je schakelt makkelijk van het ene onderwerp naar het andere en denkt graag mee over hoe Zoetermeer zich verder kan ontwikkelen en de kwaliteit van de leefomgeving kan verbeteren. Je bent je bewust van de verschillende belangen en verhoudingen en met jouw goede mondelinge vaardigheden en heldere schrijfstijl raak jij de juiste toon. Je stuurt op hoofdlijnen en houdt de processen goed in de gaten. Je bent enthousiast en dat hou je vast, ook als het soms even tegenzit. Tot slot, vind je het leuk om mee te bouwen aan de verdere professionalisering van het team en het projectmatig werken binnen onze organisatie. Onder anderen door het begeleiden van junior en medior projectmanager in hun ontwikkeling.
 <br/>
 <br/>
 **
 <strong>
  Werkzaamheden:
 </strong>
 **
 <br/>
 - Het trekken van zeer complexe en omvangrijke, beleidsgevoelige ontwikkelingsprojecten of processen, in samenspraak met de omgeving;
 <br/>
 - Onderhouden van contacten en het voeren van overleg met bestuur, inwoners, marktpartijen
 <br/>
 - Onderhandelen met externe partijen
 <br/>
 - Afstemmen en bewaken van de integraliteit van het project/proces, zowel intern binnen het project als binnen de gemeente als geheel, van de evenwichtige inbreng van de verschillende disciplines in het geval van blijvende verschillen van inzicht, het zelfstandig formuleren van adviezen aan het management en college;
 <br/>
 - Samenwerken en het geven van sturing aan de leden van projectgroepen die bestaan uit professionals afkomstig van verschillende afdelingen;
 <br/>
 - Samenwerken en delen van kennis en ervaring met andere projectmanagers binnen het Projectenbureau en begeleiding van junior projectmanagers.
 </p>
</div><div>
 <p>
 <strong>
  Competenties
  <br/>
 </strong>
 Projectmanagement;
 <br/>
 - Natuurlijk overwicht;
 <br/>
 - Goede communicatieve en sociale vaardigheden;
 <br/>
 - Goed analyserend vermogen;
 <br/>
 - Omgevingsbewustzijn;
 <br/>
 - Bestuurlijke sensitiviteit;
 <br/>
 - Onderhandelingsvaardig;
 <br/>
 - Enthousiasme;
 <br/>
 - Met creatieve oplossingen kunnen komen;
 <br/>
 - Positieve inbreng in de ontwikkeling van het Projectenbureau.
 </p>
</div><div>
 <p>
 <strong>
  Gunningscriteria te boordelen door Flextender (weging, totaal 100 punten)
  <br/>
 </strong>
 4. Minimaal 5 jaar ervaring als projectmanager met diverse projectmanagement methodieken, bijvoorbeeld Prince2 of projectmatig creëren (geef de methodieken duidelijk aan in het cv) (20 punten);
 <br/>
 5. Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 10 jaar als projectmanager van woningbouw- of vastgoedprojecten in het fysieke domein (20 punten);
 <br/>
 6. Aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar bij een gemeentelijke organisatie en/of overheidsinstelling (10 punten);
 <br/>
 7. Aantoonbare werkervaring met samenwerkingsprocessen waarbij de belangen van diverse stakeholders in acht worden genomen, benoem hiervan een voorbeeld in het cv (15 punten);
 <br/>
 8. Een maximum uurtarief van €125,- exclusief btw en fee Flextender (10 punten);
 <br/>
 9. Een afgeronde opleiding op minimaal WO niveau (10 punten);
 <br/>
 10. Aantoonbare werkervaring met stedelijke gebiedsontwikkeling (benoem waar duidelijk waar deze ervaring is opgedaan) (10 punten);
 <br/>
 11. Uiterlijk beschikbaar per 15 mei 2024 voor 32 of 36 uur per week (5 punten).
 </p>
</div><div>
 <p>
 <strong>
  Benodigd aantal professionals:
  <br/>
 </strong>
 <strong>
  2
 </strong>
 </p>
 <p>
 <strong>
  CV-eisen
  <br/>
 </strong>
 Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.
 </p>
 <p>
 <strong>
  Werkdagen
  <br/>
 </strong>
 De opdracht wordt uitgevoerd op de volgende werkdagen: Maandag, Dinsdag, Woensdag, Donderdag, Vrijdag
 </p>
 <p>
 <strong>
  Planning
  <br/>
 </strong>
 De gesprekken bij de gemeente zijn gepland op donderdag 25 april 2024 van 09:00 uur tot 17:00 uur. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op vrijdag 19 april 2024 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze aanvraag.
 </p>
 <p>
 <strong>
  Overige informatie
 </strong>
 </p>
 <ul>
 <li>
  Een Verklaring omtrent het Gedrag (VOG) is een vereiste.
 </li>
 <li>
  Het facturatieproces van deze opdracht verloopt middels de facturatiemodule van Flextender. Indien u de opdracht gegund krijgt, ontvangt u een handleiding.
 </li>
 </ul>
</div>"

This used to work fine, and it’s only this part of the HTML that is giving the error, actually there is no error but my posts are not getting updated. I do receive and code 200 and no field is updated.

When I remove {{step_9[0][‘values’][‘W’]}} Wordpress does update my post

Anyone has any idea how to solve this? or has there been some changes to ActivePieces latetly regarding this?

All help is appreciated!!

(Letting ChatGPT modify the HTML to a single line is not a solution, it’s too expensive. doing around 50 posts a day.)

KR Bram

I’ve been digging deeper into this issue and noticed the following,

In the Google sheet the HTML is formatted like this:

But when I search for the row in Active Pieces the HTML output is as follows:

The formatting of the HTML has changed. I don’t think this should happen correct?

@abuaboud @Abdul

Please let me know if more information is needed

KR Bram

Hi there @Bram nothing changed in regards to formats this is just a bug that’s currently being fixed in the new YAML viewer, that’s all.

@Abdul Your change is now merged, It should be released in next 10 minutes.

Just ran a test, it looks google in Google Sheets, but just noticed an additonal “>” not sure it that should be visible

Original

image

Also when I am getting Wordpress Post details, the data still looks formatted incorrectly.:

The post:

Post content:

within AP:

Hi there @Bram the > you see is part of YAML syntax for breaking a line, not something related to your actual content, could you please try viewing {{step_9[0][‘values’][‘W’]}} on its own ? to see what the value is there ? you might find the reason why your flow is broken there, also make sure you use single quotations like in here {{step_9[0]['values']['W']}} not or

@Abdul I’ll send you some more information via DM and will share you the input too so you see what issue I face.

This topic was automatically closed 15 days after the last reply. New replies are no longer allowed.